SCURT ISTORIC AL POPULARII TERITORIULUI


Teritoriul Dealurilor Lopadea a fost inlocuit din cele mai vechi timpuri. Pe acest teritoriu au fost descoperite urmele unei asezari din epoca bronzului suprapusa de vestigii din epoca fierului si de o asezare cu o necropola din perioada prefeudala (sec. VII d.C. ), in care s-au gasit varfuri de lance scarite din fier si un topor de fier. Siturile arheologice de la Lopadea Noua din punctul "Gorgan" sunt inscrise pe lista monumentelor istorice ale jud.Alba.
Dupa cucerirea Transilvaniei de catre regatul maghiar (ultima parte a sec. XI si inceputul sec. XII), pentru a-si consolida stapinirea si aparea noile hotare ale regatului au fost colonizati secuii , populatie maghiara din Panonia, in unele localitati transilvaniene.
Locuirea continua si neintrerupta acestui spatiu de viata se reflecta si in caracterul sedentar al populatiei care avea ocupatie principala cultura plantelor, cresterea animalelor, viticulture.
Cele mai multe asezari sunt concentrate de-a lungul vaii Ratului, in depresiunea Lopadea dupa marime satale sunt mici, sub 500 locuitori si mijlocii intre 500 - 1500 locuitori. Dupa modul de distribuire a gospodariilor interitoriu majoritatea satelor care apartin tipului rasfirat, specific zonelor deluroase. Principala localitate, comuna Lopadea Noua este situate in partea central estica a judetului alba, la o distanta de 40 km de municipiul Alba Iulia si la 8 km de orasul cel mai apropiat, Aiud . Localitatea dateaza din perioada descalecatului maghiar. Facea parte din domeniul reginei Ungariei, Gizella (?)-aprox. anu 1030, sotia regelui Sf. Stefan. Este atestata documentar pentru prima data in anul 1202 cu numele de Villa Lapad.
       In prezent comuna Lopadea Noua are ca si sate componente : Lopadea Noua, Ciuguzel, Bagau, Beta, Asinip, Odverem , Ocnisoara.



EVOLUTIA NUMERICA A POPULATIEI


       Analiza in ansamblul a evolutiei numarului de locuitori permite formularea unor concluzii de importanta social-economica si demografica pentru zona analizata.
       Lipsind conditiile cerute de procesul de industrializare, depresiunea Lopadea Noua a ramas un spatiu exclusiv rural. Satele sale componente sunt diferite ca marime, doar fac parte din categoria satelor mici. Aceste sate sunt : Lopadea Noua (1053 locuitori) resedinta de comuna, Ciuguzel (655 locuitori), Bagau (569 locuitori), Beta (469 locuitori), Asinip (156 locuitori ), Odverem (62 locuitori) si Ocnisoara (37 locuitori). Populatia totala 3001 de locuitori (la 2007), cu o densitate de 31,9 locuitori /kmē, zona incadrandu-se ariilor mediu populate. Numarul populatiei fiecarui sat a variat in decursul timpuluyi in functie de evolutia natalitatii, mortalitatii, migratiei, apropierii sau departarii de principalul centru industrializat,orasul Aiud.
       Populatia localitatii Lopadea Noua si a satelor componente a cunoscut o crestere continua pana in 1977. Incepand cu 1992 si pana in prezent populatia inregistreaza un declin numeric, ce se mentine in parametrii semnificativi urmare a asocierii a doi factori concurenti si compementari : liberalizarea avortului si inrautatirea starii economice.
Din 1850 pana in 1977 populatia a crescut de la 3859 locuitori la 4403 locuitori, valori maxime inregistranduse in anul 1981 cu 5154 locuitori si in anul 1956 cu 5378 locuitori.
       Din 1977 cand populatia comunei era de 4403 locuitori numarul acestuia a scazut in 1992 la 3429 de locuitori ajungandusi la sfarsitul anului 2007 la 3001 locuitori.l