Bun venit pe site-ul Primariei Lopadea Noua!

COMPORTAREA PARTICIPANTILOR SI OBLIGATIILE ORGANIZATORILOR TABERELOR DE COPII SI ELEVI

13 iulie 2021

Clădirile pentru cazare vor trebui să dispună de măsuri care să le confere un grad de securitate sporit copiilor și elevilor, astfel:

 • Să fie echipate cu aparatură și instalații pentru detectare, semnalizare, anunțare și alarmare;
 • Să dispună de surse de alimentare cu apă în caz de incendiu potrivit reglementărilor în vigoare;
 • Pentru asigurarea primei intervenții în caz de incendiu, să fie echipate cu stingătoare pe baza criteriilor de dotare, tipul acestora fiind în funcție de compatibilitatea materialelor care se pot aprinde;
 • Să se asigure instruirea salariaților pe linia cunoașterii regulilor și măsurilor generale de prevenire a incendiilor, cele specifice locului de muncă, precum și modul în care trebuie să acționeze în cazul producerii unor incendii;
 • Să fie încheiate contracte cu unități de profil pentru verificarea, repararea și menținerea în stare de funcționare a instalațiilor și echipamentelor electrice, de încălzire, ventilație, climatizare, semnalizare și stingere a incendiilor;
 • Menținerea liberă a căilor de acces și a spațiilor de siguranță necesare deplasării mașinilor de intervenție, amplasării acestora la sursele de alimentare cu apă și salvării persoanelor.

Față de cele precizate, se pot adopta măsuri care să conducă la atingerea unui nivel optim de protecție împotriva incendiilor, atât a construcțiilor, cât și a ocupanților:

 •  Se va asigura marcarea clară, vizibilă cu indicatoare de securitate standardizate și luminarea corespunzătoare a tuturor căilor de evacuare din interiorul clădirilor;
 • În camerele de cazare, pe partea interioară a ușilor se va afișa schița cu traseul de evacuare a turiștilor, iar pe noptiere, la loc vizibil, se vor amplasa fluturași cu reguli de comportament în caz de incendiu;
 • Alarmarea și anunțarea în caz de incendiu se va face în așa fel încât să nu producă panică în rândul copiilor și elevilor, pentru a nu le periclita integritatea corporală și/sau viața; În acest sens, se vor desfășura activități de informare și educare preventivă, inclusiv exerciții de alarmare și evacuare în caz de incendiu la începutul fiecărui ciclu de cazare;
 • Se vor întocmi și afișa la loc vizibil, pe fiecare nivel al construcțiilor, planul de evacuare în care se vor menționa sarcini concrete privind organizarea alarmării, anunțării și evacuării în caz de incendiu a persoanelor și a bunurilor materiale.
 • Personalul obiectivului va fi temeinic instruit asupra modului în care se va face alarmarea, anunțarea și orientarea turiștilor spre ieșiri, precum și asupra modului de folosire a mijloacelor de stingere a incendiilor (stingătoare, hidranți), pentru localizarea și stingerea incendiilor.
 • Conducerea unităților va asigura în permanență buna funcționare a mijloacelor de intervenție din dotare și a sistemelor de semnalizare și stingere a incendiilor.
 • Toate cazanele, sobele, mașinile și aparatele folosite pentru încălzire sau gătit vor fi supravegheate pe timpul funcționării lor, iar înainte de terminarea programului de lucru se vor opri.
 • Se interzice punerea în funcțiune, folosirea și oprirea mijloacelor de încălzire sau gătit de către copii, precum și de către persoane care nu cunosc modul de executare a acestor operațiuni.
 • Coșurile și canalele de fum se realizează din materiale incombustibile, rezistente la foc și la acțiunea corozivă a fumului și gazelor de ardere. Acestea vor fi protejate corespunzător față de elementele combustibile ale pereților, planșeelor sau ale acoperișului.

 

La exploatarea construcțiilor destinate cazării se interzice: 

 • utilizarea pentru încălzit a aparatelor electrice (radiatoare, aeroterme, calorifere cu ulei, reșouri), precum și a celor care folosesc drept combustibil gazele (convectoare) neomologate sau improvizate;
 • pozarea instalațiilor electrice direct pe elementele de construcție din materialele combustibile, improvizații sau modificări de circuite, folosirea siguranțelor electrice necalibrate sau racordarea de consumatori cu o putere mai mare decât cea instalată;
 • folosirea podurilor în scopul depozitării materialelor combustibile sau întrebuințării ca: uscătorii, spălătorii, ateliere ș.a.;
 • intrarea în poduri și subsoluri cu foc deschis (lumânări, chibrituri aprinse, țigări aprinse, lămpi și alte asemenea);
 • depozitarea combustibililor solizi (lemne, cărbuni) și a ambalajelor la mai puțin de 20 metri de orice structură de primire;
 • construirea de anexe provizorii (magazii, chioșcuri, șoproane) lângă spațiile de cazare;
 • blocarea căilor de acces cu diferite materiale, mărfuri, precum și parcarea mijloacelor de transport pe aceste căi.

 

Comportamentul în caz de pericol

 1. Alarmarea
 • Supraveghetorii, educatorii, profesorii sau personalul administrativ al taberei pot declanşa alarma şi vor anunţa forţele de intervenţie respectând principiul gradualității. 
 • Evacuarea clădirilor de cazare are întâietate stingerii incendiului.
 • Orice semnal de alarmă trebuie să fie luat în serios; în acest sens se vor stabili și prelucra cu participanții semnalele de alarmare.
 1. Evacuarea clădirilor
 • Copiii și elevii părăsesc clădirea sub supravegherea educatorilor și profesorilor însoțitori, după caz, în ordine şi linişte, dar rapid. Nu se aleargă, dar nici nu se merge agale.
 • Se vor utiliza căile de evacuare şi salvare fără pericole.
 • Nu se vor lua alte obiecte (rucsacuri, obiecte de vestimentaţie etc.).
 • Educatorii și profesorii însoțitori, după caz, se vor asigura că toţi copiii și elevii au ieşit din încăperi.
 • Copiii, elevii şi grupele de copii/elevi fără supraveghere se alătură unei grupe/clase cu însoțitor şi părăsesc clădirea.
 • În cazul în care nu se pot evacua în condiţii de siguranţă (culoare pline de fum sau diverse obstacole pe căile de evacuare): însoțitorii/ supraveghetorii, copiii, elevii şi grupele de copii/elevi se vor întoarce în spațiul de cazare şi se vor aşeza în dreptul unei ferestre pentru a fi văzuţi de salvatori.
 1. Locul de adunare
 • Copiii și elevii vor fi conduşi la locul de adunare dinainte stabilit pentru fiecare clasă/grup.
 • Pe timpul alarmei copiii și/sau elevii din fiecare clasă/grup rămân împreună. 
 • Educatoriii și profesoriii însoțitori fac prezenţa şi anunţă rezultatul directorului/ coordonatorului taberei sau responsabilului cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență. 
 1. Informarea pompierilor

Pompierii sunt întâmpinaţi de directorul/ coordonatorul taberei (reprezentantul acestuia), care îi informează cu privire la:

 • numărul şi locurile posibile din spațiile de cazare în care mai sunt/ pot fi persoane;
 • situaţia intrărilor, pe casele de scări şi pe coridoare;
 • locul unde s-a produs incendiul şi propagarea acestuia;
 • alte date solicitate de forţele de intervenţie.

 

Last modified: 13 iulie 2021

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close