Bun venit pe site-ul Primariei Lopadea Noua!

PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE

28 decembrie 2021

                      

  Anexa 1 Exploatare mijloace sisteme incalzire (41,5 KiB, 178 hits)

 

PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE:

 

 EXPLOATAREA MIJLOACELOR / SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE

 

Măsuri specifice de prevenire aplicabile premergător şi pe timpul exploatării sobelor:

 • Verificaţi cu grijă sobele, canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
 • Tencuiţi şi spoiţi cu var partea din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;
 • Curăţaţi canalele şi coşurile de fum premergător sezonului rece şi apoi periodic;
 • Montaţi pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiunile de 0,50 x 0,70 m, pentru a preveni o eventuală aprindere accidentală a podelei/materialelor combustibile, de la jarul căzut din sobă;
 • Nu introduceţi în sobă lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsaţi uşa de la focar deschisă şi nu supraîncălziţi sobele;
 • Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi, în încăperi unde sunt în funcţiune astfel de mijloace de încălzire.

 

Pentru mijloacele de încălzire locale sau centrale, care folosesc combustibil lichid, se recomandă următoarele măsuri:

 • Verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil;
 • Interzicerea supraalimentării cu combustibil;
 • Alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcţionare;
 • Curăţarea periodică a conductelor de alimentare şi a duzelor de pulverizare.

 

O altă cauză frecventă de incendii este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire şi a instalaţiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:

 • Nu utilizaţi instalaţii electrice defecte, realizate sau reabilitate de personal neautorizat, montate direct pe materialele combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant;
 • Nu suprasolicitaţi circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a acestora;
 • Nu utilizaţi mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
 • Supravegheaţi permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi şi deconectaţi-le în cazul în care apar defecţiuni sau părăsiţi încăperea respectivă.

 

Alte cauze generatoare de incendii sunt reprezentate de instalarea defectuoasă şi/sau exploatarea necorespunzătoare a centralelor termice cu combustibil gazos. Pentru înlăturarea acestora, trebuie luate următoarele măsuri:

 • Montarea centralelor se va efectua numai de către personal autorizat;
 • Verificarea periodică a etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil gazos;
 • Folosirea regulatoarelor de presiune în perfectă stare de funcţionare;
 • Suspendarea utilizării centralelor termice la apariţia avariilor sau a oricăror altor defecţiuni şi solicitarea intervenţiei persoanelor autorizate pentru înlăturarea deficienţelor apărute.

  Anexa 2 Exploatare si curatare cosuri de fum (42,0 KiB, 152 hits)

 

 

PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE:

 

INSTALAREA, EXPLOATAREA ŞI CURĂŢAREA COŞURILOR DE FUM

 

 • Coşurile de zid vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor astfel:
 • la trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 25 cm. În spaţiul dintre coş şi planşeu se introduc un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă;
 • la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă;
 • Nu este permis ca în coşuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;
 • Coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;
 • Coşurile de zid vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate; Este interzis a se folosi coşurile de zid netencuite; Coşurile de zid se tencuiesc pe toată suprafaţă;
 • Burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă.
 • Înainte de utilizare (premergător sezonului rece) şi periodic, coşurile de fum vor fi verificate, curăţate şi reparate de către personal specializat şi autorizat.

 

Last modified: 28 decembrie 2021

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close